Adam Perun


 

Adam Perun  (właściwie Piotr Barszczowski)

Urodził się w 1972 r. w Tarnowie.
Jest absolwentem dwóch krakowskich uczelni:
Akademii Sztuk Pięknych oraz Papieskiej Akademii Teologicznej.
Specjalizował się w dziedzinie Komunikacji Wizualnej
oraz w dziedzinie Historii Sztuki Sakralnej.

Jako artysta-plastyk, projektant grafiki użytkowej,
jest autorem identyfikacji wizualnych ponad 300 firm.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz jako artysta fotografik do Związku Polskich Artystów Fotografików.
Jest twórcą "NEOWITRAŻU"
- charakterystycznego foto-kolażu
komponowanego fragmentami makrofotografii.

W 1995 r. założył w Tarnowie Pracownię Plastyczną
i Galerię "SYMBOL"; w 2008 r. z jego inicjatywy
powstała grupa artystyczna "NEOSECESJA",
skupiająca artystów z całej Polski.

Nauczyciel Podstaw Projektowania oraz Reklamy Wizualnej
w tarnowskim Liceum Plastycznym.

Doktorant Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.