Neowitraż


Co to jest NEOWITRAŻ?

Otaczający mnie świat przedstawiam jako siatkę przenikających się nawzajem kształtów - jakby szachownicę czarnych i białych pól. Te białe wypełniam fragmentami fotografii - krajobrazów, portretów, martwych natur. Często korzystam z makrofotografii przeróżnych przedmiotów i ich powierzchni. Tworzę banki zdjęć według dominującego w nich koloru. Układam dzięki temu paletę barw - „farb”, którymi następnie „maluję” obrazy. Przenikanie się kształtów - rzeczy z rzeczami, osób z osobami, jak również osób z rzeczami - to symbol współistnienia, zależności i niewidzialnej komunikacji między nimi. Kompozycja, opowiadający historię ornament, wypełniająca go faktura i kolor zdjęcia, nasycenie, którego współtwórcą jest odgrywająca ważną rolę czerń oraz najważniejsze - światło magicznie ożywiające to, co pomiędzy czernią - to wszystko składa się na efekt optyczny, który nazwałem NEOWITRAŻEM.

 

Adam Perun